KONTO SUPER OSZCZĘDNE

Konto Super Oszczdne Baner

 KONTO SUPER OSZCZĘDNE

 

 KWOTA             
OPROCENTOWANIE
 0 - 20 000,00 zł  0,2 * stopa referencyjna NBP = 1,05 %
 20 000,01 - 50 000,00 zł  0,4 * stopa referencyjna NBP = 2,10 %
 50 000,01 - 200 000,00 zł  0,6 * stopa referencyjna NBP = 3,15 %
 200 000,01 zł i więcej  0,8 * stopa referencyjna NBP = 4,20 %

 

Stopa referencyjna NBP na dzień 06.05.2022r wynosi 5,25%

 

 

KONTO SUPER OSZCZĘDNE to lokata i rachunek w jednym, ponieważ dzięki swej funkcjonalności łączy w sobie zalety lokaty oraz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

  • 0 zł prowadzenie rachunku
  • wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz bez utraty odsetek
  • jedna wypłata/przelew w miesiącu bez prowizji
  • oprocentowanie uzależnione od kwoty zgromadzonej na rachunku
  • możliwość skorzystania z usługi bankowości elektronicznej (dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego)
  • możliwość powiadomień SMS o stanie środków na koncie
  • środki pieniężne zgromadzone na rachunku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym ustawą o BFG