Internet

  1. Bankowość internetowa

eBankNet

Usługa bankowości elektronicznej eBankNet zapewnia dostęp do rachunku przez Internet  24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu w dowolnym miejscu na świecie. 

  • 0 zł za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej eBankNet
  • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
  • sprawdzanie historii rachunków,
  • wykonywanie przelewów,
  • zakładanie i zmianę zleceń stałych,
  • zakładanie i edytowanie listy odbiorców.

Bezpieczeństwo

Bankowość elektroniczna znacznie ułatwia wykonywanie operacji bankowych. Po aktywowaniu usługi Użytkownik uzyskuje 24-godzinny dostęp do swoich środków za pomocą Internetu.

System bankowości elektronicznej eBankNet został stworzony w oparciu o technologię
i doświadczenie krakowskiej firmy informatycznej SoftNet Sp. z o.o.- lidera wśród firm zajmujących się oprogramowaniem dla Banków Spółdzielczych.

Dodatkowo system ten został pozytywnie zaudytowany przez niezależną informatyczną firmę zewnętrzną potwierdzającą wysoki stopień bezpieczeństwa takiego rozwiązania.

Szyfrowanie transmisji

Połączenie z kontem internetowym jest transmisją zaszyfrowaną. Dzięki temu wszelkie informacje, które są przesyłane lub otrzymywane są dostępne tylko i wyłącznie dla uprawnionego Użytkownika. W systemie bankowości elektronicznej eBankNet zastosowano jedną z najsilniejszych obecnie metod szyfrowania algorytmem SSL o długości klucza 128 bitów. Wszystkie transakcje, które zostaną dokonane na koncie, każdorazowo wymagają dodatkowego uwierzytelnienia poprzez wpisanie hasła jednorazowego.

Wejście do systemu

Aby wejść do systemu bankowości elektronicznej eBankNet należy podać:

  • numer identyfikacyjny - tzw. Login (n znakowy), który jest określany przez Bank.
  • unikatowe hasło dostępu – ustalone przez Bank i zmienione przez Użytkownika podczas pierwszego logowania do systemu bankowości elektronicznej eBankNet (min 8 – max 16 znaków, min. 1 duża litera, min 1 mała litera i min. 1 liczba).
  • hasło jednorazowe - przekazane Użytkownikowi systemu bankowości elektronicznej w formie SMS-a wysłanego na zgłoszony przez użytkownika nr telefonu.

Hasła jednorazowe

Hasła przeznaczone do autoryzowania dyspozycji składanych za pomocą systemu bankowości elektronicznej eBankNet przez Użytkownika, dostarczane są Użytkownikowi za pomocą wiadomości SMS pod wskazany przez niego numer telefonu komórkowego.

Blokowanie dostępu do systemu

Automatyczne zablokowanie dostępu do systemu bankowości elektronicznej eBankNet nastąpi po trzech próbach wprowadzenia przez Użytkownika nieprawidłowego hasła Użytkownika.

Aby odblokować dostęp, należy zadzwonić pod jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu bankowości elektronicznej eBankNet: 48 363 99 33; 48 363 93 66.

Natomiast trzykrotne błędne podanie hasła jednorazowego podczas próby realizacji transakcji blokuje możliwość wykonywania transakcji - zalogowanie do systemu jest nadal możliwe.

Aby użytkownik traktował bankowość elektroniczną jako bezpieczne narzędzie, powinien przestrzegać następujących zasad:

1. Logując się do systemu bankowości elektronicznej eBankNet należy sprawdzić czy Użytkownik znajduje się na właściwej stronie.

Wszystkie operacje po zalogowaniu się na stronę WWW są automatycznie zabezpieczone protokołem SSL wykorzystującym klucz o długości 128 bitów. Uwidocznione jest to poprzez ukazanie się czerwonej kłódki w lewym górnym rogu okna przeglądarki, co sygnalizuje, że strona jest szyfrowana i bezpieczna. Po dwukrotnym kliknięciu na kłódkę powinna pojawić się informacja, dla kogo został wystawiony certyfikat. Prawidłowa informacja to https://ebank.bsradom.com.pl. Należy się także upewnić, czy w pasku adresowym przeglądarki w nazwie strony widnieje oznaczenie HTTPS.

Do systemu można się zalogować wyłącznie ze strony głównej Banku tzn. wybierając opcję Zaloguj. Jeśli przy logowaniu się do systemu nie widnieje oznaczenie kłódki oraz oznaczenia https prosimy o ich pilne zgłoszenie do Banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu bankowości elektronicznej eBankNet: 48 363 99 33; 48 363 93 66.

2. Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych poprzez pocztę elektroniczną.

Bank Spółdzielczy w Radomiu nigdy nie wysyła e-maili wymagających podania danych osobowych Klientów lub też hasła dostępu, albo haseł jednorazowych.

Nie wysyłane są również drogą e-mailową linki do stron Banku oraz do usług bankowości elektronicznej eBankNet oraz wszelkich stron, gdzie rzekomo ma nastąpić weryfikacja czy aktualizacja danych Klientów. Bank Spółdzielczy w Radomiu nie przyjmuje również drogą e-mailową zlecenia wykonania transakcji finansowych.

W przypadku pojawienia się takich przypadków prosimy o ich pilne zgłoszenie do Banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu bankowości elektronicznej eBankNet: 48 363 99 33; 48 363 93 66.

3. Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych osobom dzwoniącym i podającym się za pracownika Banku.

W przypadku pojawienia się takich przypadków prosimy o ich pilne zgłoszenie do Banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu bankowości elektronicznej eBankNet: 48 363 99 33; 48 363 93 66.

4. Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie należy nosić zapisanego loginu z hasłem dostępu.

W przypadku nieautoryzowanego uzyskania nazwy loginu i hasła dostępu do systemu bankowości elektronicznej eBankNet osoba niepowołana nie jest w stanie wykonać jakichkolwiek transakcji finansowych bez użycia dodatkowego jednorazowego hasła uwierzytelniającego.

5. Należy unikać logowania do systemu bankowości elektronicznej eBankNet z komputerów, do których nie ma się pełnego zaufania (np. w kawiarenkach internetowych).

6. Należy dbać o zabezpieczenie komputera, z którego użytkownik loguje się do systemu tzn. instalować legalne oprogramowanie oraz na bieżąco wszystkie poprawki

i uaktualniać zalecane przez producenta oprogramowania.

7. Wylogowanie się z systemu należy wykonywać poprzez funkcję „Wyloguj”, a nie poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.