Skip to main content
  • Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów

TAB.1. Przelewy krajowe w PLN

Rodzaj przelewu Placówka Banku System bankowości elektronicznej
Przelew wewnętrzny:
Na rachunek w Banku w godzinach pracy placówki 16:30
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. w godzinach pracy placówki 16:30
Przelew międzybankowy wychodzący:
ELIXIR 1 14:30 14:30
SORBNET 14:30 -----
Przelew przychodzący:
Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku w godzinach pracy placówki -----
Przelew wewnętrzny z rachunku banku  Zrzeszenia Banku BPS S.A. do godziny 17:00 -----
ELIXIR I sesja do godziny 12:00 II sesja do godziny 16:00 III sesja do godziny 17:00 -----
SORBNET do godziny 16:00 -----

1. Przelewy wychodzące złożone po godzinie 14:30, ale przed godziną 16:30, obciążają rachunek płatnika w tym samym dniu roboczym, ale ich realizacji następują w najbliższym dniu roboczym.

TAB.2. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej.

Rodzaj przelewu Data waluty Placówka Banku
Przelew wewnętrzny:
Na rachunek w banku Zrzeszenia Banku BPS S.A. D w godzinach pracy placówki
Przelew wychodzący: 1
Przelew w trybie standardowym:
Polecenie przelewu SEPA, Przekazy w walucie EUR D+1 w godzinach pracy placówki
Pozostałe przekazy D+2 w godzinach pracy placówki
Przekazy w trybie pilnym D 11:45
Przelewy przychodzące:
Na rachunek w Banku D 17:00

1. Przelewy wychodzące złożone w dniu roboczym po godzinie granicznej, obciążają rachunek płatnika w tym samym dniu, ale ich realizacji następują z datą waluty ustalona jak dla przelewów złożonych w następnym dniu roboczym (nie dotyczy przekazów realizowanych w trybie pilnym).