Skip to main content
  • Aktualności
  • 800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków

11-08-2023

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków


Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł.
Zakład Ubezpiecze
ń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego
nie trzeba składa
ć dodatkowego wniosku.
Wypłaty
świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r.
ZUS poinformuje o nowej wysoko
ści świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych
(PUE) ZUS.

S.