Promocyjna lokata na 5%

LOKATA 5 baner

 

 

 

 1. „Lokata Terminowa 5%” przyjmowana jest na okres 6 miesięczny.
 2. „Lokata Terminowa 5%” otwarta w okresie promocyjnym oprocentowana jest według stałej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym.
 3. „Lokata Terminowa 5%” prowadzona jest w polskich złotych (PLN).
 4. Minimalna kwota „Lokaty 5%” wynosi 5 000 PLN
 5. Maksymalna kwota „Lokaty Terminowej 5%” wynosi 200 000 PLN.
 6. Klient może posiadać kilka „Lokat 5%” z zastrzeżeniem, że łączna wartość lokat czynnych nie może przekraczać 200 000 PLN”.
 7. „Lokata Terminowa 5%” jest nieodnawialna.
 8. Środki pieniężne niepodjęte po upływie okresu umownego w przypadku, gdy Posiadacz rachunku nie wskazał rachunku, na który należy je przelać zostają przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany.
 9. Odsetki od „Lokaty Terminowej 5%” podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.
 10. W przypadku zerwania „Lokaty Terminowej 5%” w trakcie trwania okresu umownego Bank nie nalicza odsetek za okres utrzymania lokaty.
 11. W umownym okresie przechowywania środków Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających na „Lokatę Terminową 5%”.