Ostatnie ogłoszenia

 • Oszczędnościowe Książeczki Mieszkaniowe z prawem do premii gwarancyjnej Zagadnienie książeczek mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 października 1990 r. reguluje ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami warunkiem przyznania właścicielowi książeczki prawa do wypłaty premii gwarancyjnej jest realizacja jednego z 12 różnych celów mieszkaniowych. Ustawodawca określił m.in. następujące przedsięwzięcia: -          uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, -          budowa lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego realizowana przez dewelopera -          budowa lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego realizowana przez spółdzielnię mieszkaniową, -          przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkanie, -          kupno mieszkania/domu jednorodzinnego na rynku wtórnym, -          podpisanie umowy partycypacji lub umowy najmu z towarzystwem budownictwa ...
  Opublikowane: 3 mar 2021, 02:35 przez: Admin BS Radom
 • Praca banku w dniu 24 grudnia Zarząd Banku Spółdzielczego w Radomiu informuje, że w dniu 24 grudnia 2020 roku bank będzie nieczynny.Przelewy złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej w dniu 24.12.2020 r. do godz. 12.00 będą zrealizowane tego samego dnia, natomiast przelewy złożone po godzinie 12.00 będą rozliczane w pierwszym dniu roboczym po świętach tj. 28.12.2020 r.Za utrudnienia przepraszamy.
  Opublikowane: 23 gru 2020, 10:00 przez: Admin BS Radom
 • KOMUNIKAT Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:   informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lubwyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia. W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo ...
  Opublikowane: 9 gru 2020, 22:54 przez: Admin BS Radom
 • Zmiana godzin pracy placówek banku Zarząd Banku Spółdzielczego w Radomiu informuję, że z dniem 01.10.2020 r. zmianie uległy godziny otwarcia palcówek banku. Poniżej harmonogram pracy. Centrala BS Radom, ul. Czachowskiego 21A: GODZINY PRACY                                              800 do 1700     KASA                                                                   915 do 1700 ___________________________________________________________________________   BS Radom O/Mogielnica GODZINY PRACY   730 do 1530 KASA                                                                   730 do 1515 _________________________________________________________________________   SPK Kowala GODZINY PRACY Poniedziałek 800 do 1600 Kasa                                                                      800 do 1545 GODZINY PRACY wtorek – piątek                    700 do 1500 KASA                                                                   700 do 1445     SPK Jastrzębia GODZINY PRACY                    730 do 1530 KASA                                                                   730 do 1515 _________________________________________________________________________   SPK Odrzywół GODZINY PRACY Poniedziałek - czwartek                                        730 do 1530 KASA                                                                   730 ...
  Opublikowane: 30 wrz 2020, 08:02 przez: Admin BS Radom
 • Informacja dotycząca sposobu zgłoszenia reklamacji Forma i miejsce złożenia reklamacji §1 1.  Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta:  1)     osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;  2)     telefonicznie w formie ustnej, którego numery podane są na stronie internetowej Banku;  3)     listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku;  4)     z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku. 2.  Adresy placówek Banku znajdują się na stronie internetowej www.bsradom.pl                       Zakres danych zawartych w reklamacji §2 1.  Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać: 1)      imię i nazwisko lub nazwę klienta; 2)      adres korespondencyjny; 3)      dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta; 4)      oczekiwany przez ...
  Opublikowane: 16 wrz 2020, 02:03 przez: Admin BS Radom
Wyświetlanie postów 1 - 5 z 27. Zobacz więcej »

Podstrony (1): Karty płatnicze