Rachunki

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla klientów rozpoczynających jak i prowadzących działalność gospodarczą jak również dla instytucji, umożliwia on:

  • sprawne przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych;
  • bezpieczne przechowywanie środków;
  • całodobowy dostęp do gotówki dzięki kartom płatniczym VISA Business;
  • możliwość korzystania z wielu dodatkowych produktów i usług bankowych, takich jak np.: lokaty terminowe, kredyty, karty płatnicze VISA Business, bankowość elektroniczna, telefoniczna informacja o rachunku na hasło, zlecenia stałe, polecenia zapłaty;
  • indywidualne traktowanie każdego Klienta umożliwiające dopasowanie oferty Banku do specyfiki działalności;
  • możliwość negocjacji warunków umowy, opłat i oprocentowania;
  • pełna kontrola operacji dokonywanych w ramach rachunku poprzez wyciąg bankowy.