Kredyty

Bank Spółdzielczy w Radomiu w swojej ofercie dla podmiotów gospodarczych posiada następujące kredyty:

  • Kredyt obrotowy - przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem, produkcją i sprzedażą towarów lub świadczeniem usług a także z procesem rozliczeń pieniężnych.
  • Kredyt inwestycyjny - przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego już majątku trwałego, głównie związany jest z zakupem maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację firmy i inne cele inwestycyjne. Okres kredytowania do 15 lat.
  • Kredytowa linia hipoteczna w rachunku kredytowym - przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
    • Kredyt do 10 lat
    • Maxymalna kwota kredytu 2 000 000 zł, która nie może przekroczyć 60 % wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem.
  • Kredyt inwestycyjny pomostowy (Unia Biznes) – przeznaczony na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych z Funduszy Europejskich lub programów wspólnotowych. Okres kredytowania do 15 lat.
  • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym - przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej do 12 miesięcy z możliwości przedłużenia na kolejny okres.