Promocyjna lokata na 3%

Lokata 3 baner

 

 

 

  1. „Lokata Terminowa 3%” przyjmowana jest na okres 6 miesięczny.
  2. „Lokata Terminowa 3%” otwarta w okresie promocyjnym oprocentowana jest według stałej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym.
  3. „Lokata Terminowa 3%” prowadzona jest w polskich złotych (PLN).
  4. Maksymalna kwota „Lokaty Terminowej 3%” wynosi 50 000 PLN.
  5. Klient może posiadać tylko jedną „Lokatę Terminową 3%”.
  6. „Lokata Terminowa 3%” jest nieodnawialna.
  7. Środki pieniężne niepodjęte po upływie okresu umownego w przypadku, gdy Posiadacz rachunku nie wskazał rachunku, na który należy je przelać zostają przeksięgowane na rachunek nieoprocentowany.
  8. Odsetki od „Lokaty Terminowej 3%” podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.
  9. W przypadku zerwania „Lokaty Terminowej 3%” w trakcie trwania okresu umownego Bank nie nalicza odsetek za okres utrzymania lokaty.
  10. W umownym okresie przechowywania środków Bank nie przyjmuje wpłat uzupełniających na „Lokatę Terminową 3%”.