Bank Spółdzielczy w Radomiu
Stały Punkt Kasowy w Odrzywole

                                                          ul. Warszawska 53                                                            
26-652  Odrzywół

 tel. 48 375 51 48

 
e-mail:  odrzywol@bsradom.pl

Bank Spółdzielczy w Radomiu Stały Punkt Kasowy w Odrzywole