Centrala Banku :

Bank Spółdzielczy w Radomiu 
ul. Czachowskiego 21 A
26- 600 Radom

                                        KRS    0000053446      NIP   796-004-15-10
                        
 tel.  (48) 363 93 66
                                        363 99 33
                          fax. (48) 363 95 13

                                                   e-mail:  sekretariat@bsradom.pl

  

Bank Spółdzielczy w Radomiu Centrala