Ostatnie ogłoszenia

 • Informacja dotycząca sposobu zgłoszenia reklamacji Forma i miejsce złożenia reklamacji §1 1.  Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta:  1)     osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;  2)     telefonicznie w formie ustnej, którego numery podane są na stronie internetowej Banku;  3)     listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku;  4)     z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku. 2.  Adresy placówek Banku znajdują się na stronie internetowej www.bsradom.pl                       Zakres danych zawartych w reklamacji §2 1.  Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać: 1)      imię i nazwisko lub nazwę klienta; 2)      adres korespondencyjny; 3)      dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta; 4)      oczekiwany przez ...
  Opublikowane: 16 wrz 2020, 02:03 przez: Admin BS Radom
 • Tarcza Finansowa PFR                                                            Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm będzie można składać poprzez system bankowości internetowej naszego Banku. Składanie wniosków rozpocznie się w ciągu najbliższych dni. W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR (link podajemy poniżej).  Do kogo skierowany jest Program? Tarcza Finansowa PFR kierowana jest do: ·         mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, ·         małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników ...
  Opublikowane: 7 maj 2020, 06:24 przez: Admin BS Radom
 • Uwaga na wyłudzenia „na koronawirusa” Obecnie obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego wykorzystują oszuści. To dla nich okazja do wyłudzenia loginów i haseł do bankowości za pomocą fałszywych stron płatności. Jak działają oszuści? Używają komunikatów i fałszywych informacji związanych z epidemią koronawirusa. Podszywają się pod instytucje zaufania publicznego takie jak banki, urzędy państwowe, centralne oraz lokalne. Wysyłają wiadomości SMS, w których zawarte są linki prowadzące do fałszywych stron. Celem tego jest wyłudzanie loginów i haseł do bankowości internetowej, a także kodów autoryzacyjnych dających możliwość zatwierdzenia przelewów na rachunek przestępców. W niektórych przypadkach linki mogą prowadzić do stron zawierających złośliwy kod powodujący przejęcie urządzenia klienta, na którym otrzymał wiadomość. Powołują się na działania Rządu, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) lub powszechną akcję szczepień ochronnych.Przejmują konta np ...
  Opublikowane: 17 mar 2020, 04:26 przez: Admin BS Radom
 • Komunikat Komendy Głównej Policji Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniami związanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przez NBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. „rezerw krajowych NBP”.
  Opublikowane: 16 mar 2020, 05:12 przez: Admin BS Radom
 • KOMUNIKAT ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RADOMIU   Szanowni Państwo, Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum. Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich. W zastępstwie osobistych wizyt w Oddziale, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami: 1)     telefonicznego, pod numerami telefonów: ·        lista placówek 2)     mailowego, pod adresem: sekretariat@bsradom.pl Ponadto rekomendujemy: ·     realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną. ·     wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z ...
  Opublikowane: 16 mar 2020, 05:07 przez: Admin BS Radom
Wyświetlanie postów 1 - 5 z 23. Zobacz więcej »