Ostatnie ogłoszenia

 • Praca banku w dniu 24 grudnia Zarząd Banku Spółdzielczego w Radomiu informuje, że w dniu 24 grudnia 2020 roku bank będzie nieczynny.Przelewy złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej w dniu 24.12.2020 r. do godz. 12.00 będą zrealizowane tego samego dnia, natomiast przelewy złożone po godzinie 12.00 będą rozliczane w pierwszym dniu roboczym po świętach tj. 28.12.2020 r.Za utrudnienia przepraszamy.
  Opublikowane: 23 gru 2020, 10:00 przez: Admin BS Radom
 • KOMUNIKAT Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy. W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:   informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lubwyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia. W/w dokumenty tj. Pełnomocnictwo ...
  Opublikowane: 9 gru 2020, 22:54 przez: Admin BS Radom
 • Zmiana godzin pracy placówek banku Zarząd Banku Spółdzielczego w Radomiu informuję, że z dniem 01.10.2020 r. zmianie uległy godziny otwarcia palcówek banku. Poniżej harmonogram pracy. Centrala BS Radom, ul. Czachowskiego 21A: GODZINY PRACY                                              800 do 1700     KASA                                                                   915 do 1700 ___________________________________________________________________________   BS Radom O/Mogielnica GODZINY PRACY   730 do 1530 KASA                                                                   730 do 1515 _________________________________________________________________________   SPK Kowala GODZINY PRACY Poniedziałek 800 do 1600 Kasa                                                                      800 do 1545 GODZINY PRACY wtorek – piątek                    700 do 1500 KASA                                                                   700 do 1445     SPK Jastrzębia GODZINY PRACY                    730 do 1530 KASA                                                                   730 do 1515 _________________________________________________________________________   SPK Odrzywół GODZINY PRACY Poniedziałek - czwartek                                        730 do 1530 KASA                                                                   730 ...
  Opublikowane: 30 wrz 2020, 08:02 przez: Admin BS Radom
 • Informacja dotycząca sposobu zgłoszenia reklamacji Forma i miejsce złożenia reklamacji §1 1.  Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta:  1)     osobiście w siedzibie Banku lub w dowolnej placówce Banku, w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;  2)     telefonicznie w formie ustnej, którego numery podane są na stronie internetowej Banku;  3)     listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku;  4)     z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku. 2.  Adresy placówek Banku znajdują się na stronie internetowej www.bsradom.pl                       Zakres danych zawartych w reklamacji §2 1.  Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać: 1)      imię i nazwisko lub nazwę klienta; 2)      adres korespondencyjny; 3)      dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta; 4)      oczekiwany przez ...
  Opublikowane: 16 wrz 2020, 02:03 przez: Admin BS Radom
 • Tarcza Finansowa PFR                                                            Polski Fundusz Rozwoju uruchamia Tarczę Finansową PFR program skierowany do firm, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji w przypadku mikrofirm oraz małych i średnich firm będzie można składać poprzez system bankowości internetowej naszego Banku. Składanie wniosków rozpocznie się w ciągu najbliższych dni. W przypadku dużych firm wnioski o pomoc można składać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie PFR (link podajemy poniżej).  Do kogo skierowany jest Program? Tarcza Finansowa PFR kierowana jest do: ·         mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, ·         małych i średnich firm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. do 249 pracowników ...
  Opublikowane: 7 maj 2020, 06:24 przez: Admin BS Radom
Wyświetlanie postów 1 - 5 z 26. Zobacz więcej »