smsBankNet

Instrukcja użytkowania systemu SMS-Banking


 I. INFORMACJE OGÓLNE

SMS-Banking otwiera nowy kanał komunikacji z klientem – krótkie wiadomości tekstowe.

Możliwa jest komunikacja w obu kierunkach:

  • na żądanie klienta – w odpowiedzi na odpowiednio sformułowaną wiadomość SMS system wysyła zwrotnego   SMS-a z żądanymi informacjami
  • automatycznie  wysyłane  są  wiadomości   informujące  klienta  o  jego   saldzie,  operacji  uznania.  Operacji obciążenia ,spłatach raty kredytu, zapadalności lokaty

Wysyłka komunikatów odbywa się samoczynnie wg dyspozycji uruchomienia z częstotliwością zaistnienia zdarzenia generującego wiadomość.


 II. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA KLIENTÓW

Klient wysyła do Banku wiadomość (z numeru podanego wcześniej Bankowi) o treści:

<modulo>#<pin>#<zapytanie>

Gdzie:

modulo – modulo klienta

pin – nadane klientowi czterocyfrowe hasło

pytanie – rodzaj oczekiwanej odpowiedzi:

Dostępne pytania:

S

Salda wszystkich rachunków

SB

Salda rachunków mieszanych

SK

Salda kredytów

ST

Salda lokat

O

Oprocentowanie wszystkich rachunków

OB

Oprocentowanie rachunków bieżących

OK

Oprocentowanie kredytów

OT

Oprocentowanie lokat

W

Operacje wszystkich rachunków

WB

Operacje rachunków bieżących

WK

Operacje kredytów

WT

Operacje lokat

 

III. WIADOMOŚCI WYSYŁANE PRZEZ BANK

Osobno dla każdego rachunku Klienta korzystającego z usługi SMS-Banking wybiera się rodzaje automatycznie wysyłanych wiadomości . SMS zaczyna się od krótkiego nagłówka (BS Radom).

Dostępne są następujące komunikaty:

  1.  WOLNE SRODKI – informacja o wolnych środkach/saldzie (przykład /wolne środki /saldo na dzień/data/waluta/wartość)
  2. OPERACJE – informacje o nowych operacjach na koncie (ost.oper.na <NRB> dnia< data>+< wartość>< waluta>z/nz:<NRN>, dnia<data>+<wartość><waluta> od <do:odbiorca nazwa> lub opis operacji. na <NRB>: dnia <data>+<wartość>:<waluta><opis operacji>,dnia<data>-<wartość><waluta><opis operacji>)
  3. BLOKADY - operacje o nowych blokadach kartowych.
  4. SPŁATA RATY informacja o zbliżającym się terminie spłaty raty.
  5. ZAPADALNOŚĆ - informacja o zbliżającym się terminie końca lokaty.

 

IV. UWAGI

NR TELEFONICZNY BANKU 512 158 860

Klient może zmienić swój kod PIN wysyłając odpowiedni SMS:

<modulo>#<obecny pin>#P#<nowy pin>

Nowy kod PIN powinien składać się z czterech cyfr. Po udanej zmianie nadawca otrzyma wiadomość zwrotną treści:

<PIN został pomyślnie zmieniony.>