eBankNet

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy

w  systemie eBankNet

w Banku Spółdzielczym w Radomiu

Bankowość elektroniczna znacznie ułatwia wykonywanie operacji bankowych. Po aktywowaniu usługi użytkownik uzyskuje 24-ero godzinny dostęp do swoich środków za pomocą Internetu.

System bankowości elektronicznej eBankNet został stworzony w oparciu o technologię i doświadczenie krakowskiej firmy informatycznej SoftNet Sp. z o.o.- lidera wśród firm zajmujących się oprogramowaniem dla Banków Spółdzielczych.

Dodatkowo system ten został pozytywnie zaudytowany przez niezależną informatyczną firmę zewnętrzną potwierdzającą wysoki stopień bezpieczeństwa takiego rozwiązania.

Szyfrowanie transmisji

Połączenie z kontem internetowym jest transmisją zaszyfrowaną. Dzięki temu wszelkie informacje, które są przesyłane lub otrzymywane są dostępne tylko i wyłącznie dla uprawnionego użytkownika. W systemie eBankNet zastosowano jedną z najsilniejszych obecnie metod szyfrowania algorytmem SSL o długości klucza 128 bitów. Wszystkie transakcje, które zostaną dokonane na koncie, każdorazowo wymagają dodatkowego uwierzytelnienia poprzez wpisanie hasła jednorazowego.

 Wejście do systemu

Aby wejść do systemu eBankNet należy podać:

  • numer identyfikacyjny - tzw. Login (n znakowy), który jest częściowo określany przez bank, a częściowo przez klienta,
  • unikatowe hasło dostępu, które przy pierwszym wejściu do systemu, system wymusza do zmiany przez użytkownika (min 8- max 16 znaków)- dzięki niemu użytkownik wchodzi na swoje konto, ale nie może jeszcze realizować transakcji.

 Hasła jednorazowe

Hasła przeznaczone do autoryzowania dyspozycji składanych za pomocą systemu bankowości elektronicznej eBankNet przez Użytkownika, dostarczane Użytkownikowi za pomocą wiadomości SMS pod wskazany przez niego numer telefonu komórkowego.

 Blokowanie dostępu do systemu

Trzykrotne błędne uwierzytelnienie Klienta podczas wejścia do systemu eBankNet powoduje zablokowanie dostępu do usług systemu. Aby odblokować dostęp, należy zadzwonić pod jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu: 48 363 99 33; 48 363 93 66.

Natomiast trzykrotne błędne podanie hasła jednorazowego podczas próby realizacji transakcji blokuję możliwość wykonywania transakcji - zalogowanie do systemu jest nadal możliwe.

Aby użytkownik traktował bankowość elektroniczną jako bezpieczne narzędzie, powinien przestrzegać następujących zasad:

 1. Logując się do systemu eBankNet należy sprawdzić czy użytkownik znajduje się na właściwej stronie.

Wszystkie operacje po zalogowaniu się na stronę WWW są automatycznie zabezpieczone protokołem SSL wykorzystującym klucz o długości 128 bitów. Uwidocznione jest to poprzez ukazanie się żółtej kłódki w prawym dolnym rogu okna przeglądarki, co sygnalizuje, że strona jest szyfrowana i bezpieczna.Po dwukrotnym kliknięciu na kłódkę powinna pojawić się informacja, dla kogo został wystawiony certyfikat. Prawidłowa informacja to https://ebank.bsradom.com.pl. Należy się także upewnić, czy w pasku adresowym przeglądarki w nazwie strony widnieje oznaczenie HTTPS.

Do systemu można się zalogować wyłącznie ze strony głównej Banku tzn. wybierając opcję Zaloguj. Jeśli przy logowaniu się do systemu nie widnieje oznaczenie kłódki oraz oznaczenia https prosimy o ich pilne zgłoszenie do banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu: 48 363 99 33; 48 363 93 66.

 2. Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych poprzez pocztę elektroniczną.

Bank Spółdzielczy w Radomiu nigdy nie wysyła e-maili wymagających podania danych osobowych Klientów lub też hasła dostępu, albo haseł jednorazowych.

Nie wysyłane są również drogą e-mailową linki do stron banku oraz do usług bankowości elektronicznej eBankNet oraz wszelkich stron, gdzie rzekomo ma nastąpić weryfikacja czy aktualizacja danych Klientów.

Bank Spółdzielczy w Radomiu nie przyjmuje również drogą e-mailową zlecenia wykonania transakcji finansowych.

W przypadku pojawienia się takich przypadków prosimy o ich pilne zgłoszenie do banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu: 48 363 99 33; 48 363 93 66.

3. Nie należy podawać swojego hasła dostępu lub haseł jednorazowych osobom dzwoniącym i podającym się za pracownika banku.

W przypadku pojawienia się takich przypadków prosimy o ich pilne zgłoszenie do banku na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu: 48 363 99 33; 48 363 93 66.

4. Natychmiast wykonać zablokowanie dostępu do bankowości elektronicznej w przypadku zagubienia telefonu na który wysyłane są hasła jednorazowe.

Zgłoszenie blokady własnego loginu należy zgłosić telefonicznie na jeden z podanych numerów obsługi technicznej systemu.

5. Dla własnego bezpieczeństwa nigdy nie należy zapisywać własnego loginu z hasłem dostępu do systemu bankowości elektronicznej w telefonie/tablecie na który wysyłane są wiadomości SMS z hasłem jednorazowym służącym do autoryzacji dyspozycji.

W przypadku nieautoryzowanego uzyskania nazwy loginu i hasła dostępu do systemu eBankNet osoba niepowołana nie jest w stanie wykonać jakichkolwiek transakcji finansowych bez użycia dodatkowego jednorazowego hasła uwierzytelniającego .

Analogicznie w razie nieautoryzowanego uzyskania dostępu do telefonu/tableta osoba niepowołana nie jest w stanie wejść do systemu eBankNet bez znajomości loginu i hasła dostępu.

6. Należy unikać logowania do systemu eBankNet z komputerów, do których nie ma się pełnego zaufania (np. w kawiarenkach internetowych)

7. Należy dbać o zabezpieczenie komputera, z którego użytkownik loguje się do systemu tzn. instalować legalne oprogramowanie oraz na bieżąco wszystkie poprawki i uaktualniać zalecane przez producenta oprogramowania.

8. Wylogowanie się z systemu należy wykonywać poprzez funkcję „Wyloguj”, a nie poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.Wykaz usług dostępnych

za pośrednictwem systemu eBankNet


W ramach systemu Klient ma możliwość uzyskiwania następujących informacji o rachunku:

 

a)      aktualnych informacji o saldzie i obrotach,

b)      informacji o wysokości wolnych środków,

c)      listy operacji wykonanych przez użytkownika,

d)      historii salda rachunku za wybrany okres,

e)      informacji o lokatach własnych (na wniosek klienta)

f)       informacji o zaciągniętych kredytach  (na wniosek klienta)

 W ramach systemu Klient ma możliwość wykonywania operacji dotyczących:

 1.       przelewów, przelewów do ZUS i US, tj.

a)      tworzenia definicji (szablonów) przelewów

b)      przekazania przelewu do realizacji

c)      wstrzymania realizacji przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank)

d)      usunięcia przelewu (przed rozpoczęciem realizacji przez Bank)

 2.       haseł:

a)      zmiany hasła głównego

 

W systemie istnieje możliwość zdefiniowania identyfikatorów dla kilku użytkowników i ustalenie dla każdego z nich zakresu dozwolonych operacji.