INFORMACJA O ZMIANIE OPROCENTOWANIA LOKATY DOPŁATA

opublikowane: 28 mar 2013, 02:32 przez Admin BS Radom   [ zaktualizowane 29 gru 2014, 03:49 ]

INFORMACJA O ZMIANIE OPROCENTOWANIA  ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM

,,LOKATA DOPŁATA  „                                                                      

SZANOWNI PAŃSWO,

W ostatnim czasie  obserwujemy dynamiczne zmiany  zachodzące na rynkach finansowych. Ceny depozytów drastycznie spadają, a ostatnia decyzja Rady Polityki pieniężnej zmusza Bank Spółdzielczy do zmian oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na koncie oszczędnościowym ,, Lokata Dopłata”.

Zmian oprocentowania dokonują również inne banki.

Nowe oprocentowanie konta oszczędnościowego ,,Lokata Dopłata” od dnia 01.06.2013r  wynosić będzie

Okres 3 miesięczny -  2,30 %  w skali roku

Okres 6 miesięczny – 2,50 % w skali roku

Do  dnia 31.05.2013r gwarantujemy Państwu oprocentowanie środków na,, Lokacie Dopłata’’
w wysokości

3 miesiące -3,15 %  w skali roku          6 miesięcy -3,35% w skali roku

W przypadku niezaakceptowania ww. zmian możecie Państwo rozwiązać Umowę ramową
o prowadzenie konta rachunku oszczędnościowego ,,Lokata Dopłata’’

 

                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                             Zarząd Banku Spółdzielczego w Radomiu
Comments